پشتیبانی سایت 09307404067

مرکز بین المللی آموزش های تئوری انتخاب ایران

زوج درمانی _درمان روابط فرازناشویی و خیانت

  • دکتر علی صاحبی
  • قیمت: 1250000تومان
تئوری انتخاب،کلاس حضوری

قیمت: 1250000تومانروابط فرازناشویی و خیانت

روز اول : آشنایی با مفهوم خیانت، گستره آن و پیامدها

مراحل مداخله در روابط فرازناشویی لو رفته ( رویکرد 3 مرحله ای)

مرحله اول : عوامل مشترکت کننده در ایجاد رابطه فرازناشویی

سنجش و ارزیابی

شناسایی و بیان اثرات استرس ها و آسیب های ناشی از خیانت

روز دوم : مرحله دوم :

مداخله برای اختلالات هیجانی زوج خیانت دیده

مداخله برای اطلاع رسانی و افشاء

برخورد با فرزندان و نزدیکان

چارچوب پیشنهادی برای گفتگو درباره رابطه فرازناشویی

ساختن یا بدست دادن یک معنا و فهم دلیل زیربنایی وقوع خیانت

روز سوم :

حرکت به جلو در زندگی در بستر و زمینه فهم جدید از رابطه مشترک

بخشش و انتخاب مسیر

ادامه رابطه زناشویی با همسر خیانت کرده

قطع رابطه و جدایی

آموزش روش های بخشش

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

choicetheroy.ir کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق است به