پشتیبانی سایت 09307404067

مرکز بین المللی آموزش های تئوری انتخاب ایران

رهایی از خرافات موفقیت

  • سجاد سعیدنیا ،فاطمه تقی زاده
  • 1/اسفند/1397
  • تهران
  • قیمت: 80000تومان
تئوری انتخاب،کلاس حضوری

قیمت: 80000تومانمغز ما به طور طبیعی دنبال علت می‌گردد. بنابراین وقتی از کسی تعریف می‌کنیم و بعد ناگهان اتفاق بدی برای او می‌افتد نتیجه می‌گیریم علت اتفاق تعریف ما بوده است. اتفاقی چنین باعث ایجاد خرافه می شود.

علت یابی، ساده سازی مسائل، تعمیم مسائل فردی و غیره باعث ایجاد خرافات می‌شوند و بعد شناخت ما دست به کار می‌شود. اطلاعاتی که خرافات را تایید می‌کند ثبت می‌کند؛ آنهایی که خراف را تایید نمی‌کند نادیده می‌گیرد و اطلاعاتی که بار معنایی خاصی ندارد مصادره به مطلوب می‌کند. حالا خرافه تثبیت شده است و دیگر ذهن ما آن را نقد نمی‌کند. خرافه می‌شود قانون و دیگر ما جهان رااز منظر خرافه می‌بینیم و تفسیر می‌کنیم.

جهان موفقیت و پیشرفت پر از خرافه‌ها است. می‌خواهیم این خرافات را با هم بررسی کنیم و بدانیم چه تاثیری روی زندگی ما دارند. می‌خواهیم بدانیم تفسیر درست چیست. می‌خواهیم روش‌های صحیح را بیاموزیم. ما شما را دعوت می‌کنیم به رهایی.

  ساعت 14 الی 17:30

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

choicetheroy.ir کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق است به