پشتیبانی سایت 09307404067

مرکز بین المللی آموزش های تئوری انتخاب ایران

مدیریت راهبرانه : پیش به سوی هدفی متعالی برای فرد و سازمان

برداشت و فهم رایج از رابطه مدیریت  و سرپرستی این است که یک نفر ، یعنی رییس بدون آنکه هیچ درون داد یا نظری از کارکنانش بخواهد یا با حداقل نظر خواهی از آنها به آنها می گوید که از آنها چه می خواهد و انتظار دارد که آنها چه کار کنند  رییس یا مدیر همچنین استانداردها را برای آنچه می خواهد تعیین می کند و خودش کیفیت کار کارکنان را ارزیابی می کند ، اگر آنها کارها را آنگونه که می خواهد انجام ندهند، رییس آنها را با تهدید به اخراج یا کسر حقوق و مزایا و یا ارتقاء انگیزه مند می کند. حداقل انگیزه سازهای رایج، اضافه حقوق یا دادن پست و کار جالب تر است

بخوانید

مدیریت راهبرانه : راهکارهای مؤثر برای مدیریت و راهبری نیروی انسانی

شیوه سنتی مدیریت مبتنی بر پاداش هنوز بر بخش عظیمی از سیستم های مدیریت سرمایۀ انسانی سازمان ها و شرکت ها حاکمیت دارد. اگر چه شیوه های سنتی برای مدیریت نیروی انسانی غیرماهر و کارهایی که عمدتاً یدی و جسمانی هستند می توانند کم و بیش مؤثر باشند، اما نیروهای ورزیده ، ماهر و دانش پیشه را نمی توان با روش های سنتی مدیریت نمود. یکی از روش های مؤثر برای برای دریافت تولید و خدمات کیفی از نیروهای متخصص و دانش پیشه مدیریت راهبرانه است.

بخوانید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

choicetheroy.ir کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق است به