پشتیبانی سایت 09307404067

مرکز بین المللی آموزش های تئوری انتخاب ایران

ازدواج و زناشویی ، رابطه ای است که با هیچ رابطه دیگری قابل مقایسه نیست .

در #ازدواج ، رابطه آنقدر تنگاتنگ و اندازه نزدیکی و صمیمیت آنقدر زیاد است که به هیچ رابطه دیگری شبیه نیست . یک مشارکت و شراکت بزرگ است که شبیه به هیچ شراکتی نیست .

ما در هر مرحله از زندگی که وارد یک شراکت و پروژه ای می شویم ، قوانین ورود به آن را فرا می گیریم و شرایط ورود به آن شراکت را ارزیابی می نماییم و ضرر و زیان آن را پیش بینی می کنیم و سودمندی آن را می سنجیم ، مشاوره می گیریم و با افراد صاحب نظر مشورت می کنیم و راهنمایی و آموزش می گیریم.

اما ، ورود به #ازدواج را سهل و آسان می گیریم ، بخصوص ، اگر موضوع عاشق شدن به میان آید ، چرا که عشق ، از هیچ کس اجازه نمی گیرد و یهویی می آید . آنجاست که ؛ عقل و شعور چه کاره اند ؟ فقط شور و هیجان و احساس است که می تازد و موانع عقلانی را یا نمی بیند و یا به آن آگاه نیست .

بعد که وارد ازدواج می شود این عاشق دل خسته ، کم کم عقل سر و کله اش پیدا می شود و احساس سر جایش می نشیند و چشم باز می کند به آنچه قبلا آنان راحقیقت می پنداشت و حالا آنها را واقعیاتی انکار ناپذیر می بیند . آن زمان به آن باوری عمیق داشت و حالا باور خود را اشتباه می بیند و دنبال راه چاره می اندیشد چه کنم ؟ نه راه پیش توام با خشنودی دارد و نه راه پس چاره اندیش .

گاه ازدواجی اتفاق می افتد ، اما ، عشقی در میان نیست و اجبار ، ترحم ، دلسوزی ، قصد کمک و شاد کردن کسی ، رهایی از سختی زندگی و فشار درون خانواده و یا رهایی از درد شکست عاطفی و لجبازی با خود یا لجبازی با کسی دیگر و.... در میان است که باز در پس آن ، به خود آمدن و پشیمانی رنج آوری خودنمایی خواهد کرد .

ازدواج ، مفهومی عمیق دارد . ازدواج ، یک فرآیند است و ورود به هر فرآیندی توام با کنش ها و واکنش ها و ترکیب شدن هایی است که راهکارهای آن را باید آموخت و دانست و با آمادگی وارد فرآیند ازدواج شد . در این صورت است که بعد از مدتی ازدواج خوشایند است و توصیه کردنی اما ، بدون آمادگی برای ورود به این فرآیند بعد از مدتی ازدواج ، تمام ناخشنودی هست و انزجار آور .

همیشه پیشگیری ، به از درمان است . امید که بتوانیم به فرآیند ازدواج آگاه تر شویم و شیرینی ازدواج را در کنار تلخی های اجتناب ناپذیرش ( تعارض هایی که در هر ازدواج موفقی وجود دارند و هیچ گاه حل نمی شوند ) ، درک نماییم.

گرداوری از خانم مریم خورشید ،کارشناس ارشد مشاوره

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

choicetheroy.ir کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق است به