پشتیبانی سایت 09307404067

مرکز بین المللی آموزش های تئوری انتخاب ایران


پژوهش:اعتبار سازه
پژوهش وایده هاى اصلى ازمؤسسه ویلیام گلسر ، ایرلند
کنترل درونی رفتار بشر
چه شواهدی رامی توانیم ارائه دهیم مبنى بر این که رفتارآدمى از درون خودِ فرد کنترل مى شود ونه از طریق محرک های بیرونى .
پژوهش انجام شده توسط آلبرت بندورا برموضوع خود- کارآمدى احتمالا نتایج مفیدى به دست مى دهد.

وجود پنج نیاز اساسى

آیا مى توان شواهدى ارائه کرد ترجیحا با ابعاد قوى ومحکم میان فرهنگی، دال بر اینکه پنج نیازاساسی گلسر نیروهاى محرکه نهایى براى رفتار ما (انسان ها)هستند؟ دکتر جسوس میراندا پائز با استفاده از روش تحلیل عاملی براى این رویکرد پایه واساسى عالى به جا گذاشته است.

آیا رابطه مستقیمى بین کمبود در تأمین نیازهاو صدور رفتار وجود دارد؟ آیا فرد رفتارهایى را انتخاب می کند که دوباره تعادل را به نیازهایش برگرداند ؟( نیازهایش را به طور متعادل تامین کند؟) آیا افراد مختلف شدت نیازهای متفاوتی دارند؟ اگر چنین تفاوت هایی وجود دارد، آنها ژنتیکی هستند یا آموختنی؟ آیا شدت نیازهای یک فرد نشانه هایى به دست مى دهد مبنى بر اینکه فرد ممکن است در تعامل با دیگران چگونه باشد ؟ افراد با شدت نیازهای متفاوت چگونه با هم کنار مى آیند؟ مقایسه و شباهت هاى فرافرهنگی و فرازبانی در "فیلتر دانش کلی" طبقه بندی و یا تشخیص هاى مبتنى بر محرک های بیرونى در سیستم ادراکی ما چه نقشى ایفا می کنند؟ تفاوت هایى فرهنگی در استفاده از زبان وجود دارد. (به عنوان مثال، "سبز" در زبان انگلیسی به نمونه مشابهى از طیف رنگ که در زبان اسپانیایى با کلمه "ورد" مشخص مى شود اشاره نمى کند). روانشناسى اجتماعی موارد( نتایج) مفید بسیارى را پیرامون این موضوعات فراهم خواهد کرد.

پدیدارشناسی: نقش ادراک در رفتار بشر

سابق بر این جرج کلی در "نظریه سازه " بر این باور بود که : هیچ فردى تا کنون به یک محرک واکنش نشان نداده است، بلکه افراد به ادراک خود ازمحرک ها واکنش نشان مى دهند. نقش مداخله اى بسیار سخت وقاطع "ادراک" و در حقیقت ماهیت مسلم "واقعیت ها "خود دامنه پهناورى برای این پژوهش فراهم آورده است.

"فیلتر ارزش گذاری" و "سیستم ادراکی"

در خصوص "سیستم ادراکی" در علم روانشناسی پژوهش هاى موثر ومفیدى انجام شده است ولی رابطه بین" فیلتر ارزش گذارى"و "دنیای کیفی" دامنه پژوهشىِ جدیدى را در زمینه "تئورى انتخاب" به دست می دهد. تاثیرمسائل فرهنگی در "فیلترارزش گذاری" تفاوت های فرهنگی در دنیای کیفی افراد تفاوت هایى در فیلترارزش گذاری را به همراه دارد. تأثیر مسائل فرهنگی در "دنیاى کیفى" این حوزه از پژوهش همچنین می تواند شامل خرده فرهنگ ها مانند (فرقه)گروه های مختلف مذهبی باشد.

رابطه بین" دنیای کیفی" و "رفتار"

چگونه تصاویری که یک فرد در دنیای کیفى اش جمع آورى مى کنددر رفتار او منعکس می شود؟

خاستگاه های " دنیای کیفى "


"تصاویر" دنیای کیفى از چه وقت واز کجا آمده است؟
یا قسمت های خاصى از دنیای کیفى در مراحل بحرانی و خاصى از رشد و تکامل شکل گرفته است؟
حوزه هاى مرتبطى که ممکن است شایسته تحقیقات تخصصی تر باشد، عبارتند از: "وسواس"، "تعصب"، "بنیادگرایی "و یا هر شکل دیگرى از "قهرمان پرستی" .

رفتار سازمان یافته

. آیا افراد دارای "پایگاه داده اى " یا "فرهنگ واژگانى" خاصى از رفتارها هستند که بتوانند به هنگام حل مسئله یا تصمیم گیری از آن ها استفاده کنند؟
رفتارهای بازسازماندهی شده
آیا می توانیم ثابت کنیم که افراد زمانى به خلاقیت (سیستم خلاق) خود پناه مى برند که رفتارهای سازمان یافته برای حل مشکلات تازه راه به جایى نمى برد؟
رفتار کلی: تمامیتِ عمل،فکر، احساس و فیزیولوژی
آیا این چهار مولفه واقعا با هم و در مسیرى جدایی ناپذیرکار می کنند؟ آیا ایجاد تغییر در هر یک از آنها، دیگر مؤلفه ها را به شیوه اى موثر تغییر می دهد؟ (در این جا روش شناسى بازخورد زیستی [کنترل حالات وعواطف روحى وروانى مانند افسردگى از طریق تعدیل اعمال غیر ارادى مثل فشار خون و تپش قلب به کمک ابزار] احتمالا داده ها و اطلاعات ارزشمندى را فراهم خواهد کرد ).

پژوهش: اثربخشی

پژوهش و ایده هاى اصلى از مؤسسه ویلیام گلسر ، ایرلند
پژوهش : اثر بخشى

معیارهای عمومی اثربخشی

ایجاد و برقرارى معیاری برای سنجش اثربخشی.
شناسایی وتعیین منابع واریانس در مقیاس هاى اثربخشى.
ملاحظات اخلاقی در پژوهش براى اثربخشی مشاوره.
مطالعات تطبیقی( مقایسه اى) در اثربخشی رویکردهای مختلف مشاوره اى.
تئورى انتخاب برچسب هاى تشخیصی سنتی روانپزشکی را نمى پذیرد از آنجا که این تشخیص ها معمولا حاوى این پیام است( به طور ضمنى بر این موضوع دلالت دارد) که رفتارهای آدمى همیشه از اختلالات مغزى و یا از عدم تعادل شیمیایی مواد درون مغز نشأت مى گیرد. توضیح علائم و رفتار پاتولوژیک از منظر "تئوری انتخاب" با دیگر نظریات ( روان پزشکى) دارو-محور به شدت در تضاد است . این پژوهش نیازمند شناسایی و مشخص کردن گروه هاى خاصى از مراجعین است، تنها به این منظور که براى علائم تشخیصى (برچسب هاى)سنتی، به شرح زیر ، مى توان از آن بهره گرفت .

اثربخشی واقعیت درمانی در ...

 • مشاوره عمومی
 • مشاوره شغلی
 • مشاوره سوگ
 • تعارض / میانجیگری / مذاکره
 • گروه درمانی
 • اعتماد به نفس پایین
 • رشد و توسعه شخصی
 • مشاوره اعتیاد
 • کمبود مهارت های اجتماعی
 • همسران با مشکلات رابطه اى
 • روابط والد- فرزندی
 • مسائل مربوط به هویت جنسی
 • مدیریت خشم
 • مراجعین متمایل به خودکشی
 • بی اشتهایی عصبی یا پرخوری عصبی
 • رفتارهاى ناشى از کمبود محبت و توجه
 • سندرم آسپرگر
 • اضطراب
 • هراس یا ترس بیمارگونه
 • افسردگی پس از زایمان
 • اختلال افسردگی-شیدایى (دو قطبی)
 • انواع روان رنجورى ها
 • استرس پس از ضربه
 • اسکیزوفرنی / انواع روان پریشى ها
 • برخورد و تعامل با بیماری هاى مزمن (طولانى مدت) یا معلولیت
 • برخورد و تعامل با بیمارى هاى حاد

اثربخشی تئورى انتخاب در آموزش و پرورش (مدرسه کیفی)

 • تاثیر همگانى وجامع بر افراد یک کلاس و یا افراد کل مدرسه
 • رشد و توسعه شخصی
 • پیشرفت تحصیلی
 • رفتار و انضباط
 • حضور به موقع و وقت شناسی

اثربخشی تئورى انتخاب در مدیریت (مدیریت راهبرانه)

 • بهره وری
 • تصمیم گیری گروهی
 • تعیین حد و مرزها / همکارى
 • حضور به موقع و وقت شناسى کارگران( کارمندان)
•دپارتمان ترجمه و تدوین :
مترجم : راشین امیران
ویراسته و زیر نظر: فهیمه حبشى زاده پژوهش و ایده هاى اصلى از مؤسسه ویلیام گلسر ، ایرلند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

choicetheroy.ir کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق است به