پشتیبانی سایت 09307404067

مرکز بین المللی آموزش های تئوری انتخاب ایران

شیوه سنتی مدیریت مبتنی بر پاداش هنوز بر بخش عظیمی از سیستم های مدیریت سرمایۀ انسانی سازمان ها و شرکت ها حاکمیت دارد. اگر چه شیوه های سنتی برای مدیریت نیروی انسانی غیرماهر و کارهایی که عمدتاً یدی و جسمانی هستند می توانند کم و بیش مؤثر باشند، اما نیروهای ورزیده ، ماهر و دانش پیشه را نمی توان با روش های سنتی مدیریت نمود.

یکی از روش های مؤثر برای برای دریافت تولید و خدمات کیفی از نیروهای متخصص و دانش پیشه مدیریت راهبرانه است.

مدیریت رهبرانه برخلاف شیوۀ مدیریت سنتی که مبتنی برپاداش و تنبیه است می باشد. شیوۀ سنتی این جنبه مهم انسانی را نادیده می گیرد که آدمی تنها  موجودی است که درباره" فکر خودش" فکر می کند. به عبارتی دیگر انسان ها می توانند  خود را از خودشان جدا کنند ،بیرون از خود گام بگذارند و به چشم اندازهای سودمند دیگر توجه نشان دهند. 

تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه معتقد است چون موجود آدمی این ویژگی ها را دارد، بنابراین مشخص است که از بیرون برانگیخته نمی شوند که تنبیه و تشویق روی آنها مؤثر باشد.براساس تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانۀ نیروی انسانی،همۀ افراد از درون و توسط آنچه دربارۀ خودشان و زندگی شان ارزشمند می دانند برانگیخته می شوند.

در این سمینار شرکت کنندگان موارد زیر را می آموزند :

کارکنان و کارگران چرا و چگونه رفتار می کنند ؟ و این دانش چگونه در محیط کار می تواند به آنها کمک کند؟

تئوری و راهکارهای رهبری کردن نیروی کار

فهمیدن فرآیند ایجاد کردن ارزش های اساسی در محیط کار

چگونگی ایجاد رابطه و گفتگو در شرایط چالش زا

آموختن مهارت های کمک به کارکنان برای کسب موفقیت در کار 

فهمیدن نقش برجسته ایجاد یک رابطه خوب، نیرومند و رضایت بخش بین مدیر و کارکنان و شیوه های ایجاد رابطه مثبت در محیط کار.

در این سمینار تمام تمرکز آموزش بر موضوع چگونگی جایگزینی راهبری بجای "ریاست" است.

وقتی مدیران بیآموزند که چگونگی نیروهای زیردست خود را "رهبری" کنند، آنگاه خواهند فهمید که یک رابطه گرم،صمیمی، محترمانه و مبتنی بر ارزش های متقابل بین راهبر و کارکنانی که تحت سرپرستی و راهبری آنهاهستند، مؤثر ترین رابطه های انسانی است که باید ارج نهاده شود.

دکتر علی صاحبی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

choicetheroy.ir کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق است به