پشتیبانی سایت 09307404067

مرکز بین المللی آموزش های تئوری انتخاب ایران

دکتر علی صاحبی:

سلام دوستان

امروز صبح که یکشنبه است و روز تعطیلی من در سیدنی، در حال نوشتن یک مقاله در خصوص مسئولیت پذیری بودم

یکی از بند های تعریف عملیاتی زیستن مسئولانه و پذیرفتن مسئولیت وجودی خود این را نوشتم که : 

مهمترین نقطه شروع هر نوع بهبود و تغییری در هر فرد درمانده زمانی است که این پیام را بروشنی دریابد که "هیچکس ناجی او نخواهد بود" ، هیچکس نخواهد امد که او را نجات دهد، " کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من". 

و تو توضیح دادم که مسئولیت پذیری به معنی درک مفاهیم زیر است:

١٢ مفهوم را توضیح دادم که از ان میان این مفهوم بود: 

من مسئول اولویت هایی که به أمور زندگی ام می دهم هستم .

بعد نوشتن را متوقف کردم تا به قراری که داشتم برسم.

دوستی که با او قرار داشتم این صفحه روزنامه کیهان را نشأنم داد که دیدم با بحث من تا چه اندازه همخوانی دارد.

خواستم توجه تان را به این صفحه جلب کنم (تصویر بالا این صفحه سایت)تا با نگاه تئوری انتخاب به زیربنای فلاکت و بدبختی و نقش خود ما در ایجاد یا نگهداری ان بنگرید.


ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

choicetheroy.ir کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق است به