پشتیبانی سایت 09307404067

مرکز بین المللی آموزش های تئوری انتخاب ایران

روان‏پزشک نامی و مبدع «واقعیت ‏درمانی» و «تئوری انتخاب» است. گلسر در ۱۹۶۵ نظریة جدیدی را در خصوص آسیب ‏شناسی روانی اختلالات رفتاری و روانی و روش درمان آن ارائه نمود که نام آن را «واقعیت‏ درمانی» نامید. او از ۱۹۶۵ به طور مرتب همانند دیگر نظریه‏ پردازان، «نظریة واقعیت‏ درمانی» را در حوزه‏ های مختلف از جمله آموزش و پرورش و مدیریت نیروی انسانی مورد آزمون قرار داد که به بسط واقعیت ‏درمانی و ارائه «تئوری انتخاب» و کاربست‏های گوناگون آن منتهی شد.

روان‏پزشک نامی و مبدع «واقعیت ‏درمانی» و «تئوری انتخاب» است. گلسر در ۱۹۶۵ نظریة جدیدی را در خصوص آسیب ‏شناسی روانی اختلالات رفتاری و روانی و روش درمان آن ارائه نمود که نام آن را «واقعیت‏ درمانی» نامید. او از ۱۹۶۵ به طور مرتب همانند دیگر نظریه‏ پردازان، «نظریة واقعیت‏ درمانی» را در حوزه‏ های مختلف از جمله آموزش و پرورش و مدیریت نیروی انسانی مورد آزمون قرار داد که به بسط واقعیت ‏درمانی و ارائه «تئوری انتخاب» و کاربست‏های گوناگون آن منتهی شد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

choicetheroy.ir کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق است به