پشتیبانی سایت 09307404067

مرکز بین المللی آموزش های تئوری انتخاب ایران

منطق زیربنایی

توانایی یادگیری از لحظة تولد تا زمان مرگ مهم ترین عاملی است که انسان را از موجودات زندة دیگر جدا می‌کند.

بزرگ‌ترین هدف مدرسه، شناسایی، تقویت و مدیریتِ این توانایی است. در مدرسه کیفی گلسری از سالِ دوم در بیشتر موارد، این حس کنجکاویِ طبیعی دانش آموزان، مورد حمایت همه جانبه قرار می‌گیرد.

از سال سوم، یک چالش بزرگ، این است که راه‌هایی بیابیم که آموزش و تنبیه با هم گره نخورند.

ایجاد چنین فرهنگ آموزشی، مهم‌ترین، سخت‌ترین و متعالی ترین وظیفة مدیران هر پایه تحصیلی در مدرسه است. این یک تغییر شگرف در برنامه ریزی و اقدامات اجرایی بیشتر مدارس است.

ماهیت محیط کار، جامعه و تجربه های اجتماعی، به ما دیکته و القا می‌کنند که ما نیاز داریم تا آنجا که می‌توانیم یاد بگیریم، وگرنه زندگی و بقای ما به خطر خواهد افتاد.

در مدرسه کیفی مبتی بر تئوری انتخاب ترکیب روان‌شناسی مثبت نگر، آموزش مؤثر، مهارت‌های مدیریت و مداخله‌، یک رویکردِ موزونِ پایدار و برنده – برنده به خصوص برای مدیریت کلاس درس و به طور کلی در سیستمِ آموزشی ایجاد می کند.

واژگان  و اصطلاحات تخصصی

تئوری انتخاب علت رفتار را توضیح می‌دهد. این که افراد «چگونه» و «چرا» رفتار می‌کنند.

واقعیت‌درمانی یک فرآیند پرسش و پاسخ در جهت خود- سنجی و دعوت به مسؤولیت‌پذیری است.

آموزش مسؤولیت‌پذیری یک فرآیند مداخله‌ای  و برای برای حل موثر مسائل بکار گرفته می شود.

تئوری انتخاب به عنوان یک رویکرد سیستمی، اصول مدیریت کیفی برای کلاس درس فراهم می‌کند.

مدیر، معلمان، والدین و دانش‌آموزان همه افراد اصلیِ سیستم آموزشی هستند.

عنوان‌های زیر که مفاهیم سیستم آموزشی را مطرح می‌کنند، اهداف اصلیِ سیستم آموزشی برای کارگیری تئوری انتخاب، واقعیت‌درمانی، آموزش مسئولیت‌پذیری و مدیریت راه برانه است.

جهت و هدف:

     من در مدرسه و کلاسی تحت مدیریت خود:

-        چه نوع تجربة آموزشی را می‌خواهم ایجاد کنم؟

-        اهداف آموزشی و رفتاری کدام‌اند؟

-        چرا دانش‌آموزان باید این اطلاعات را بیاموزند؟

محیط:

-        من به عنوان یک مدیر، چگونه می‌خواهم دیده شوم؟

-        ویژگی‌های محیط یادگیریِ ایده‌آل من چیست؟

-        برای رسیدن به آن چه قواعد و مقرراتی لازم است؟

انتظارات:

-        چه میزان تلاش از من انتظار می‌رود (مانند دانش‌آموز، والدین، معلمان و …)؟

-        استانداردهای آموزشی کدام‌اند؟

-        رعایت چه حقوق و مسؤولیت‌هایی در این محیط لازم است؟

ارزیابی

-        چگونه / چه زمانی اعضای سیستم آموزشی (معلمین، دانش آموزان، کادر اداری و آموزشیو …) قادر خواهند بود که کار و فعالیت های خود را خود- سنجی نمایند؟

-        سنجش / ارزیابیِ کلاس درسی چگونه برای یادگیرندگان مفید است؟

-        ابزارهای کیفی چگونه برای بهبودِ فرآیندها به کار گرفته می‌شوند؟

کاربست واقعیت‌درمانی در مدارس به شیوه گفتگوی دو جانبه (بین معلم و دانش آموز) و یا چند جانبه (بین معلم، دانش آموز و والدین) انجام می گیرد. فنون پرسشگری برای جلسات فردی با دانش‌آموزان و والدین تهیه شده‌اند. پرسشگری های نظام دار و مبتنی بر هدف برای کمک به دانش آموزان در جهت ارزیابی رفتار و کردار خود (خود- سنجی) بهنگام مداخلات آنی و شرایط بحرانی نیز می توانند بکار گرفته شوند.

بر اساس تئوری انتخاب، واقعیت‌درمانی و مدیریت راه برانه، در موسسه ما برنامه‌های آموزشی ویژه مدارس و محیط های آموزشی ، طراحی شده‌اند که به قرار زیر اند:

-        آموزش‌های ویژه معلمین مدرسه

-        آموزش‌ مهارت‌های پرورش فرزند برای والدین

-        دوره‌های آموزش مخصوص دانش‌آموزان

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

choicetheroy.ir کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق است به