پشتیبانی سایت 09307404067

مرکز بین المللی آموزش های تئوری انتخاب ایران

آشنایی

اصطلاح “مدرسه کیفی گلسری ” به مدرسه¬ای اطلاق می¬شود که از اصول “تئوری انتخاب” تبعیت می¬کند. کارکنان این مدرسه بر این باورند که کنترل کردن رفتار دیگران ناممکن است [و انسان تنها می¬تواند رفتار خودش را کنترل کند]. آنها معتقدند اگر خواهان تأثیرگزاری بر دیگران باشیم ضروری است که روابط رضایت¬بخشی با آنها برقرار کنیم و برای مدرسه¬ خود محیطی مطلوب فراهم آوریم.

از آنجا که نخستین وظیفه معلم¬ها تأثیرگزاری ¬ست، رابطه خوب میان آنها و دانش¬آموزان برای این تاثیر گذاری ضروری است. مدرسه، کارکنان آن، موضوعات درسی، محیط و فرهنگ عمومی حاکم باید برای تمام کسانی که در امر آموزشی فعال¬اند ارضاکننده¬ی نیازهایشان باشد؛ و این یعنی بهبود کیفیت کار دانش-آموزان و تدریس.

گلسر معتقد است بیشتر مدارس ما، اگر نگوییم تمامشان، از اینکه محیط رضایت¬بخشی برای کارکنان و دانش¬آموزان باشند بسیار فاصله گرفته¬اند. او می¬نویسد که روش سنتی اداره مدارس “آنقدر برای دانش-آموزان و معلم¬ها نامطلوب است که هرروزه تعداد بیشتری از دانش¬آموزان عملاً از مدرسه رفتن اجتناب می¬کنند و این ترک تحصیل به حساب مشکلات انضباطی گذاشته می¬شود. به تبع آن ذهن مدیران و مسؤولین مدارس به این فکر اشتباه سوق داده می¬شود که مشکلات انضباطی، یا همان تحصیل نامطلوب، عامل افت موفقیت آنهاست.”

گلسر در مقابل “مدرسه کیفی” را چنین تعریف می¬کند:

ما یک مدرسه انسان¬دوستانه را اداره می¬کنیم که در آن مهارت و دانش مفید را آموزش می¬دهیم، برای همه امکان پیشرفت در آنچه انجام می¬دهند و در نتیجه موفق شدن در آن را فراهم می¬کنیم، با همه دانش¬آموزان با مهربانی و گرمی رفتار می¬کنیم، به آنها می¬آموزیم که با هم کار کنند و در این زمینه تشویقشان می¬کنیم، در عمل نشان می دهیم که به آنچه انجام می¬دهیم آگاهیم و باور داریم این روش هم برای آنها و هم برای ما بهتر است و تمام تلاشمان را می¬کنیم تا آنها را به انجام کار کیفی ترغیب کنیم. در این مدرسه هیچکس مردود نمی¬شود؛ هر دانش¬آموزی که تلاش¬گر باشد در نهایت به موفقیت دست می¬یابد. ما لذت و تفریح را به عنوان یک نیاز اساسی به رسمیت می¬شناسیم و برآنیم به دانش¬آموزان کمک کنیم از آنچه هرروزه انجام می-دهند تا جای ممکن حداکثر لذت را ببرند. همچنین در مدرسه فعالیت¬های سرگرم کننده طراحی می¬کنیم. با همکاری دانش¬آموزان مقررات مورد نیاز را با توافق همه وضع می¬کنیم و مقرراتی که کارایی ندارند را تغییر می¬دهیم.

دستیابی به مدرسه کیفی چقدر اهمیت دارد؟

گلسر در سال ۱۹۶۹ در کتاب مدارس بدون شکست چنین اظهار می کند: “تا زمانی که نتوانیم مدارسی فراهم کنیم که بچه¬ها در آنها با استفاده منطقی از قابلیت¬هایشان به موفقیت دست یابند، در راستای حل مشکلات عمده کشور کاری نکرده¬ایم و نتیجه چیزی نخواهد بود جز آشوب¬های اجتماعی بیشتر، زندانی¬های بیشمارتر، بیماران روانی افزون¬تر، و به دلیل احساس ناکارآمدی و تنبلی، نیاز بیشتر افراد به مشاوره و حمایت¬های اجتماعی.”

یکی از اهداف اصلی “مدرسه کیفی” آن است که به جوانان کمک کند تا موفقیت را بشناسند. فضای دوستانه¬ای که گلسر از آن حمایت می¬کند تنها یک پوشش جذاب بر پیکر تحصیلات رسمی نیست بلکه نیازی اساسی در جهت تحقق یادگیری است.

آیا تبدیل شدن به “مدرسه کیفی گلسری ” دشوار است؟

بله. در قیاس با کار بر اساس سیستم کنترل بیرونی، این تغییر و گذار پروژه¬ای پرچالش اما بسیار مؤثر و پرثمر خواهد بود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

choicetheroy.ir کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق است به