عنوان چکیده
لیست ارزشهای به پیوست لیست ارزش ها، که توسط دکتر علی صاحبی تهیه و تدوین شده است، جهت استفاده کاربران محترم تقدیم می گردد.
مشاهده فایل مرتبط دریافت فایل
قربانی‌گری تا به کی؟چگونه بازی «‌سرزنش دیگران» را متوقف کنیم؟

مشاهده فایل مرتبط دریافت فایل
آزمون نیازها آزمون نیازهای  آزمون نیازهای  آزمون نیازهای  آزمون نیازهای  مشاهده فایل مرتبط دریافت فایل
پرسشنامه طرح واره درمانی   انجام  پرسش نامه های جبران افراطی -اجتناب- فرزند پروری
و هفتاد و پنج سوالی یانگ برای دوستانی که در کارگاه طرحواره درمانی20 آبان ماه دکترحسن حمید پورثبت نام نموده اند الزامی است 
مشاهده فایل مرتبط دریافت فایل