پشتیبانی سایت 09307404067

مرکز بین المللی آموزش های تئوری انتخاب ایران

آموزش های حضوری

  • فیلتر بر اساس شهر محل برگزاری
تئوری انتخاب
850000 تومان
امیر پهلونژاد/ دکتر نگار تبریزی
تهران

دوره دوم تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

تئوری انتخاب
1250000 تومان
تئوری انتخاب
1700000 تومان
دکتر علی صاحبی
تهران

دوره گواهینامه

ACT
1500000 تومان
دکتر علی صاحبی/آقای مهدی اسکندری
تهران

کارگاه اکت- تمرین عملی

سلامت
1750000 تومان
دکتر علی صاحبی
تهران

زوج درمانی- فرازناشویی

تئوری انتخاب
1500000 تومان
ACT
1000000 تومان
دکتر علی صاحبی/آقای مهدی اسکندری
تهران

دوره اکت مقدماتی

سلامت
1500000 تومان
دکتر علی صاحبی
تهران

زوج درمانی_حل تعارضات زناشویی

تئوری انتخاب
1250000 تومان
تئوری انتخاب
3000000 تومان
تئوری انتخاب
850000 تومان
دکتر زهرا خوشنویسان
بندرعباس

دوره اول تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

سلامت
1250000 تومان
تئوری انتخاب
1250000 تومان
تئوری انتخاب
630000 تومان
امیر پهلونژاد/ دکتر نگار تبریزی
تهران

دوره آمادگی گواهینامه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

سلامت
6400000 تومان
دکتر علی صاحبی
تهران

معمار زندگی خود باشیم

تئوری انتخاب
850000 تومان
امیر پهلونژاد/ دکتر نگار تبریزی
تهران

دوره دوم تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

سلامت
175000 تومان
مهدی فدایی ،ایمان ابریشمچی
تهران

گفتن دگر آموز ،شنفتن دگر آموز

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

choicetheroy.ir کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق است به