پشتیبانی سایت 09307404067

مرکز بین المللی آموزش های تئوری انتخاب ایران

آموزش های حضوری

  • فیلتر بر اساس شهر محل برگزاری
تئوری انتخاب
750000 تومان
آقای مهدی اسکندری/ خانم سمیرا حقوقی
تهران

دوره دوم تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

تئوری انتخاب
750000 تومان
امیر پهلونژاد/ دکتر نگار تبریزی
تهران

دوره دوم تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

تئوری انتخاب
5000000 تومان
دکترعلی صاحبی/ دکتر عاطفه سلطانی فر
تهران

دوره آموزش مربیگری دوره های عملی

تئوری انتخاب
750000 تومان
ACT
850000 تومان
دکتر علی صاحبی/آقای مهدی اسکندری
تهران

اکت پیشرفته

تئوری انتخاب
5000000 تومان
دکتر علی صاحبی/ خانم جودی هتسويل
تهران

دوره آموزش مربیگری دوره های پایه

تئوری انتخاب
5000000 تومان
دکتر علی صاحبی/ خانم جودی هتسويل
تهران

دوره آزمون مربیگری دوره های پایه

تئوری انتخاب
5000000 تومان
دکتر علی صاحبی/ خانم جودی هتسويل
تهران

دوره آزمون مربیگری دوره های عملی

کارگاه های اخیرما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

choicetheroy.ir کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق است به