پشتیبانی سایت 09307404067

مرکز بین المللی آموزش های تئوری انتخاب ایران

آموزش های حضوری

  • فیلتر بر اساس شهر محل برگزاری
تئوری انتخاب
750000 تومان
امیر پهلونژاد/ دکتر نگار تبریزی
تهران

دوره دوم تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

تئوری انتخاب
630000 تومان
امیر پهلونژاد/ دکتر نگار تبریزی
تهران

دوره آمادگی گواهینامه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

تئوری انتخاب
750000 تومان
امیر پهلونژاد/ دکتر نگار تبریزی
تهران

دوره دوم تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

تئوری انتخاب
750000 تومان
آقای مهدی حاج اسماعیلی/آقای مهدی مناف زاده/خانم مهشید کارخانه چی
تهران

دوره دوم تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

تئوری انتخاب
750000 تومان
سید علی قاسمی ،مهدی فدایی ،فاطمه معین

دوره دوم تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

تئوری انتخاب
750000 تومان
امیر پهلونژاد/ دکتر نگار تبریزی
تهران

دوره دوم تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

تئوری انتخاب
750000 تومان
تئوری انتخاب
750000 تومان
آقای مهدی اسکندری/ خانم سمیرا حقوقی/خانم سارابنی هاشمی
تهران

دوره دوم تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

تئوری انتخاب
750000 تومان
آقای مهدی حاج اسماعیلی/آقای مهدی مناف زاده/خانم مهشید کارخانه چی
تهران

دوره دوم تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

کارگاه های اخیر


ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

choicetheroy.ir کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق است به