پشتیبانی سایت 09307404067

مرکز بین المللی آموزش های تئوری انتخاب ایران

پدیدارشناسی «نگرانی» به عنوان مفهومی جدید در گستره پژوهش‌های بالینی

پدیدارشناسی «نگرانی» به عنوان مفهومی جدید در گستره پژوهش‌های بالینی

تعریف نگرانی و تفاوت آن با اضطراب و تهییج‌پذیری، محیط‌هایی که محرک نگرانی است، توصیف ویژگی‌های اصلی نگرانی شامل کنترل‌ناپذیری و افکار ناخواسته، رهبردهای فعال و غیرفعال به هنگام بروز نگرانی و جایگاه پردازش اطلاعات در پیدایش نگرانی مباحث مطرح در این نوشته‌اند.

«نگرانی»  واژه رایجی است که هر روز توسط افراد بسیاری بکار گرفته می‌شود و احساسات و هیجانات منفی درونی را منعکس می‌کند، اما در نوشتار روانشناسی بالینی کمتر به عنوان یک پدیده مستقل مورد توجه قرار گرفته است. بدین جهت درباره این واژه و واژه‌های دیگر از قبیل «اضطراب»، «دلهره» و «دلواپسی»، که هر یک در اصطلاح شناسی تشخیص روانی جایگاه خاص خود را دارند ابهامات زیادی وجود دارد.

تا سال‌های اخیر، نگرانی در نزد متخصصین زیر مجموعه اختلالات اضطراب و در نزد عامه مردم مترادف و هم معنای «اضطراب» به شمار می‌رفت. تحقیقات اخیر بعنوان یک مشکل مستقل چارچوب جداگانه‌ای برای «نگرانی» رسم نموده و ابعاد و زمینه‌های بکارگیری این «مفهوم» را روشن‌تر ساخته است و آن را هم ردیف اختلالات اضطرابی فراگیر، اختلالات وسواسی ـ اضطراری، اختلالات خواب، الکلیسم و .... قرار داده است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

choicetheroy.ir کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق است به