پشتیبانی سایت 09307404067

مرکز بین المللی آموزش های تئوری انتخاب ایران

هویت موفق


 • دکتر علی صاحبی
 • مدرس: دکتر علی صاحبی
 • مدت زمان :75 دقیقه
 • 6 درس
 • بها : 139000 تومان
 • خرید
هویت توفیق،هویت دست آورد،دکتر علی صاحبی،باز آفرینی هویت

139000تومان

هویت مجموعه نگرش هایی است که ما از دیگران متمایز می کند.


قیمت این مجموعه139،000 می باشد که به مناسبت رونمایی با 40% تخفیف تا پایان روز 8 آبان ماه با قیمت 83،400 تومان عرضه می شود

وقتی از خود می پرسید من کیستم چه پاسخی به ذهنتان می آید؟چرا پاسخ به این سوال مهم است؟ وضعیت بشر امروزی چنین است که خیلی از شرایط و عوامل بیرونی را می شناسد وخیلی از شرایط برایش مهیاست،اما چون شناخت درستی از خود ندارد نمی تواند موثر و شادکام زندگی کند.

احساس ارزشمندی ،روابط غنی ،زندگی با ارزشها ،دوری از قضاوت و پیش داوری ،پذیرش خویشتن همانگونه که هست ، هدفمندی برای تمام قلمرزندگی و احساس تنهایی نکردن و از سوی دیگر احساس تنهایی و ناخشنودی ،ناتوانی در حل تعارض،ناراحتی شدید از واقعیت های تلخ،عدم پذیرش مسئولیت انتخاب ها،از بیرون ارزشمند بودن برای دیگران و از درون تهی بودن برای خویش ،احساس تنهایی شدید و قضاوت و پیش داوری دیگران ریشه در هویت ماو نگرش ما به خویشتن و جهان دارد.

دانستن هویت دقیق خود به ما کمک می کندکه بیراهه نرویم و در پایان عمر آن چیزی باشیم که آرزوی آن را داشتیم.

در این بسته آموزش ویدیوی ضرورت شناخت هویت ،اهمیت و تاثیر آن در زندگی را می آموزیم و ویژگی ها و وجه تمایزات هر یک از انواع هویت را با مثال ها روشن و کاربردی می آموزیم .

مهمتر از همه یاد می گیریم چگونه هویت خود را بازآفرینی کنیم تا هنگام که از این جهان رخت بربستیم همانطور زیست کرده باشیم که همواره دوست داشته ایم .

درس هایی که در بسته هویت موفق می آموزیم

 • ضرورت شناخت هویت و تاثیر آن در زندگی
 • من کیستم ؟ هویت چیست؟
 • ویژگی های هویت توفیق(بودن ،رشد)
 • ارتباط شادکامی با هویت دست آورد و توقیق
 • بازآفرینی هویت
خرید
دانلود قسمت
کلیه حقوق مادی و معنوی این فایل ها مربوط به دکتر علی صاحبی است و اجاز انتشار کل یا قسمتی از این برنامه ها را ندارید .دانلود محصول به عنوان پذیرش این حق محسوب می شود
ترتیب نام مدت زمان
1 ضرورت شناخت هویت و تاثیر آن در زندگی 00:12:11
2 من کیستم ؟ هویت چیست؟ 00:10:21
3 ویژگی های هویت دست آورد (شدن) 00:08:49
4 ویژگی های هویت توفیق(بودن ،رشد) 00:09:18
5 ارتباط شادکامی با هویت دست آورد و توقیق 00:16:21
6 بازآفرینی هویت 00:19:02

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

choicetheroy.ir کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق است به