پشتیبانی سایت 09307404067

مرکز بین المللی آموزش های تئوری انتخاب ایران

نوروپلاستیسیتی (ترمیم پذیری مغز) تغییر باورهای ما درباره تغییر کردن

نوروپلاستیسیتی (ترمیم پذیری مغز) تغییر باورهای ما درباره تغییر کردن

یک باور غلط در فرهنگ ما این است که ما نمی توانیم تغییر کنیم همه ما این جمله تضعیف کننده را کم و بیش شنیده ایم که "او آدم بدخلقی است و عوض نمی شه" یا "من همیشه مضطرب خواهم بود"، "من اینجوری بدنیا آمده ام". در حالی که همه ما آمادگی های ژنتیک زیادی داریم ولی مغز افراد از جوان گرفته تا پیر می تواند به شیوه ی شگرفی تغییر کند احیا پذیری یا NeuroPlasticity یک شیوه ظریف و تفننی است که می گوید مغز ما می تواند تغییر کند و ما قربانی ژن ها یا نرون هایمان نیستیم، بلکه ما مبدعان و خالقان توانمند وضعیت روانی خود هستیم. این باور نادرست که ما همانند نوشته روی سنگ ثابت و یا تغییر ناپذیریم، می تواند افراد را از تلاش برای تغییر باز دارد و مسئولیت پذیری برای بهبود وضعیت خود را از آنها دور کند.

همانطور که تئوری میکروب شیوه نگرش ما به اصول بهداشت را تغییر داده به همین روش نیز گسترش دانش ما درباره توانایی تغییر مغز می تواند نوع نگاهی که فرهنگ ما به احساسات، نگرش، طرز تلفی، ارزش ها و رفتارها دارد را دچار دگرگونی کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

choicetheroy.ir کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق است به