پشتیبانی سایت 09307404067

مرکز بین المللی آموزش های تئوری انتخاب ایران

قربانی گری تا به کی

قربانی گری تا به کی

چگونه دست زدن به بازی سرزنش دیگران (افراد، شرایط، حوادث، شانس، ...) می‌تواند شادمانی و خشنودی را تهدید کند؟

یکی از مخرب‌ترین مشغولیت‌های انسان انجام «بازی سرزنش» است. این بازی باعث به وجود آمدن وقایع و درگیری‌های بزرگی همانند جنگ‌ها، دعواها و منازعات تأسف‌بار خیابانی و در طیف وسیع‌ترش درگیری در روابط بین فردی (اعم از درگیری‌های خانوادگی، اجتماعی، شغلی) و میزان زیادی از ناکامی‌ و ناخشنودی در زندگی انسان‌ها بوده است. بازی سرزنش معمولاً شامل سرزنش کردن یا مقصر قلمداد کردن دیگران، وقایع، شرایط و رخدادهایی که به نظر ما نامطلوب و ناخوشایند می‌آیند و تأکید بر مقصر بودن، عوامل بیرونی است، به جای آن که بطور فعّال در پی آن باشیم که دست به تغییراتی بزنیم، یا اقداماتی انجام دهیم که شرایط و وضعیت را بهبود بخشد، نیروی محرکه و برانگیزانندة این بازی چهار باور غیرمنطقی فرد است

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

choicetheroy.ir کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق است به