پشتیبانی سایت 09307404067

مرکز بین المللی آموزش های تئوری انتخاب ایران

آزمون بررسی کیفیت و خشنودی رابطه دو عضویی

رابطه شما با همسر ،نامزد و دوستتان چه کیفتی دارد


کمتر از یک سال بین یک تا دو سال سه تا پنج سال شش تا ده سال بیشتر از ده سال

کمتر از یک بار در هفته یک یا دوبار درهفته سه تا چهار بار در هفته پنج تا شش بار در هفته هر روز

کمتر از یک بار در هفته یک یا دوبار درهفته سه تا چهار بار در هفته پنج تا شش بار در هفته هر روز

کاملا مخالف خیلی موافق نیستم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم

کاملا مخالف خیلی موافق نیستم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم

کاملا مخالف خیلی موافق نیستم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم

کاملا مخالف خیلی موافق نیستم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم


ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

choicetheroy.ir کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق است به