پشتیبانی سایت 09307404067

مرکز بین المللی آموزش های تئوری انتخاب ایران

راهبری شخصی اساس تمام موفقیت هاست

دکتر صاحبی ،استیو هیز ، ACT ،درمان مبتی بر پذیرش و تعهد
نیازها اساسی ،تئوری انتخاب ،دکتر صاحبی
تئوری انتخاب،مفاهیم بنیادین ،دکتر علی صاحبی
ماشین رفتار،تئوری انتخاب،دکتر علی صاحبی
رفتار کلی ،تئوری انتخاب،دکتر علی صاحبی
دنیای مطلوب،تئوری انتخاب،دکتر علی صاحبی
انعطاف پذیری روانشناختی ،استیو هیز ,ACT

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

choicetheroy.ir کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق است به